ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

32.2k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
đã hỏi 1 Tháng 2, 2016 trong Other bởi Thanh Pham (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 1, 2016 trong Opinion bởi Sơn Béo (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 1, 2016 trong Opinion bởi lê Kiều (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 1, 2016 trong Other bởi ua1999 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 27 Tháng 12, 2015 trong Problem-Solution bởi Nhím Xù (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 12, 2015 trong Trend (line) bởi sunlight1289 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 12, 2015 trong Comparison bởi hyt056 (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 12, 2015 trong Opinion bởi NgocQuy (37 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 11, 2015 trong Opinion bởi ngohavu (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 21 Tháng 11, 2015 trong Other bởi jaimedee77 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 11, 2015 trong Opinion bởi NgocQuy (37 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 11, 2015 trong Other bởi lacus pendragon (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 11, 2015 trong Problem-Solution bởi lethithuynga (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 11, 2015 trong Opinion bởi pepinko (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 11, 2015 trong Discussion bởi NgocQuy (37 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 11, 2015 trong advantages,disadvantages bởi leminhtue20 (21 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 10, 2015 trong Other bởi phuongtrinh94 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 1 Tháng 10, 2015 trong Opinion bởi Sarah Tata (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...