ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.5k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 3, 2016 trong Comparison bởi trangth_amelia (23 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 3, 2016 trong Trend (line) bởi lbngoc (5 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 2, 2016 trong Opinion bởi khanhkho_209 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 2, 2016 trong Opinion bởi marojaagima (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 2, 2016 trong advantages,disadvantages bởi ngannp1911 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 1 Tháng 2, 2016 trong Other bởi Thanh Pham (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 1, 2016 trong Opinion bởi Sơn Béo (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 1, 2016 trong Opinion bởi lê Kiều (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 1, 2016 trong Other bởi ua1999 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 27 Tháng 12, 2015 trong Problem-Solution bởi Nhím Xù (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 12, 2015 trong Trend (line) bởi sunlight1289 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 12, 2015 trong Comparison bởi hyt056 (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 12, 2015 trong Opinion bởi NgocQuy (37 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 11, 2015 trong Opinion bởi ngohavu (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 21 Tháng 11, 2015 trong Other bởi jaimedee77 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 11, 2015 trong Opinion bởi NgocQuy (37 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 11, 2015 trong Other bởi lacus pendragon (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 11, 2015 trong Problem-Solution bởi lethithuynga (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 11, 2015 trong Opinion bởi pepinko (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 11, 2015 trong Discussion bởi NgocQuy (37 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 11, 2015 trong advantages,disadvantages bởi leminhtue20 (21 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...