ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.5k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 6, 2016 trong Comparison bởi Khánh Như (3 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi huymelon (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi thanhvy (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 23 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi Linh Phan (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 21 Tháng 6, 2016 trong Comparison bởi gaucon257 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 6, 2016 trong Comparison bởi bachlacnhan (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi Thảo Vivi (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 6, 2016 trong Band score 5.0-5.5 bởi tieutieu969696 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 6, 2016 trong Trend (line) bởi IvyTran (7 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi Ka Da (12 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 7 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi hoangthaonguyen (8 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 6, 2016 trong TOEFL bởi bababa1108 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 6, 2016 trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi Heooo1234 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 5, 2016 trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi Le Thanh Tung (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 5, 2016 trong Discussion bởi flower2012 (6 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 5, 2016 trong Maps bởi Lặng Thầm (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 5, 2016 trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi Thuy Tien (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 5, 2016 trong Maps bởi Bùi Thọ Anh (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 7 Tháng 5, 2016 trong Other bởi thằnghề (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 5, 2016 trong Discussion bởi maitranghs (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 21 Tháng 4, 2016 trong Trend (line) bởi Hoàng Vũ (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 20 Tháng 4, 2016 trong Opinion bởi Trang Moon (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 4, 2016 trong Other bởi camay201294 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 21 Tháng 3, 2016 trong Trend (line) bởi Anita (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 21 Tháng 3, 2016 trong Discussion bởi Thanh Yên (0 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...