ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.8k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi thanhvy (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 23 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi Linh Phan (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 21 Tháng 6, 2016 trong Comparison bởi gaucon257 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 6, 2016 trong Comparison bởi bachlacnhan (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi Thảo Vivi (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 6, 2016 trong Band score 5.0-5.5 bởi tieutieu969696 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 6, 2016 trong Trend (line) bởi IvyTran (7 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi Ka Da (12 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 7 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi hoangthaonguyen (8 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 6, 2016 trong TOEFL bởi bababa1108 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 6, 2016 trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi Heooo1234 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 5, 2016 trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi Le Thanh Tung (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 5, 2016 trong Discussion bởi flower2012 (6 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 5, 2016 trong Maps bởi Lặng Thầm (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 5, 2016 trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi Thuy Tien (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 5, 2016 trong Maps bởi Bùi Thọ Anh (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 7 Tháng 5, 2016 trong Other bởi thằnghề (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 5, 2016 trong Discussion bởi maitranghs (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 5, 2016 trong Other bởi Ny Ny (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 21 Tháng 4, 2016 trong Trend (line) bởi Hoàng Vũ (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 20 Tháng 4, 2016 trong Opinion bởi Trang Moon (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 4, 2016 trong Other bởi camay201294 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 21 Tháng 3, 2016 trong Trend (line) bởi Anita (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...