ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

32.2k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 8, 2016 trong advantages,disadvantages bởi Thành Trung 1 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 8, 2016 trong IELTS - Task 1 bởi phuongmai18 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 8, 2016 trong Other bởi Thanh Nguyen 2 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 8, 2016 trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi Nguyễn Bảo Ngọc Trân (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 1 Tháng 8, 2016 trong Trend (line) bởi tamdoan0210 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 7, 2016 trong Discussion bởi Việt Thắng (21 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 25 Tháng 7, 2016 trong Problem-Solution bởi itsdope (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 7, 2016 trong Other bởi trangroz (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Comparison bởi long10032000 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Comparison bởi nguyendn234 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 7, 2016 trong Comparison bởi Khánh Như (3 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7, 2016 trong Problem-Solution bởi IvyTran (7 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7, 2016 trong Trend (line) bởi Tran Nam Nguyen (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 7, 2016 trong Process bởi Smile (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 7, 2016 trong Trend (line) bởi haphuong0804 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 7, 2016 trong Opinion bởi Alice (26 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 7, 2016 trong Comparison bởi Vũ Trọng Anh Duy (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 7, 2016 trong Opinion bởi Alice (26 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 7, 2016 trong Opinion bởi IvyTran (7 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 6, 2016 trong Comparison bởi Khánh Như (3 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi huymelon (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi thanhvy (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 23 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi Linh Phan (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 21 Tháng 6, 2016 trong Comparison bởi gaucon257 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 6, 2016 trong Comparison bởi bachlacnhan (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...