ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.5k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý

0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 8, 2016 trong Opinion bởi tranphankhai2201 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 8, 2016 trong Opinion bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 8, 2016 trong Opinion bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 8, 2016 trong Process bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 8, 2016 trong Maps bởi Nhật Hùng (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 8, 2016 trong Problem-Solution bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 8, 2016 trong advantages,disadvantages bởi Thành Trung 1 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 8, 2016 trong IELTS - Task 1 bởi phuongmai18 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 8, 2016 trong Other bởi Thanh Nguyen 2 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 8, 2016 trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi Nguyễn Bảo Ngọc Trân (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 1 Tháng 8, 2016 trong Trend (line) bởi tamdoan0210 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 7, 2016 trong Discussion bởi Việt Thắng (21 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 25 Tháng 7, 2016 trong Problem-Solution bởi itsdope (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 7, 2016 trong Other bởi trangroz (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Comparison bởi long10032000 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Comparison bởi nguyendn234 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 7, 2016 trong Comparison bởi Khánh Như (3 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7, 2016 trong Problem-Solution bởi IvyTran (7 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7, 2016 trong Trend (line) bởi Tran Nam Nguyen (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 7, 2016 trong Process bởi Smile (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 7, 2016 trong Trend (line) bởi haphuong0804 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 7, 2016 trong Opinion bởi Alice (26 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 7, 2016 trong Comparison bởi Vũ Trọng Anh Duy (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 7, 2016 trong Opinion bởi Alice (26 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 7, 2016 trong Opinion bởi IvyTran (7 điểm)
0 Góp ý

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...