ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,088 Bài viết

2,954 Góp ý

1,942 bình luận

13,175 thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý được bỏ phiếu

0 Góp ý
đã hỏi 22 giờ cách đây trong Other bởi Cobala (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Other bởi Đinh Thị Huyền My (23 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Opinion bởi trangkeo_9x (20 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 1 trong Opinion bởi Thu Tra (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 1 trong Opinion bởi trinh95trinh (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 1 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 1 trong Opinion bởi jerrysg (11 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 4 Tháng 1 trong Other bởi ngoclinh (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 3 Tháng 1 trong Trend (line) bởi Sam Minh (0 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 12, 2017 trong Trend (line) bởi jerrysg (11 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 28 Tháng 12, 2017 trong Problem-Solution bởi jerrysg (11 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 12, 2017 trong Opinion bởi anthoong (1 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 12, 2017 trong Other bởi phomaique71 (13 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 12, 2017 trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi phomaique71 (13 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 23 Tháng 12, 2017 trong advantages,disadvantages bởi dotuananh123 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 23 Tháng 12, 2017 trong Problem-Solution bởi anthoong (1 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 22 Tháng 12, 2017 trong Comparison bởi thuytien123 (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 12, 2017 trong Other bởi Selena98 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 19 Tháng 12, 2017 trong Other bởi Diep Anh (12 điểm)
5 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 12, 2017 trong Other bởi hungletran (-3 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 12, 2017 trong Other bởi tonhu1901 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 12 Tháng 12, 2017 trong Opinion bởi auduong (20 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...