ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý được bỏ phiếu

0 Góp ý
đã hỏi 6 giờ cách đây trong TOEFL bởi maianhtoi0-5 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 giờ cách đây trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi naianh0809 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Opinion bởi tuuyen (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Trend (line) bởi bean.vietnam (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Opinion bởi Cuongthkl0202 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Other bởi yenpham98 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Other bởi doanbui99 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Discussion bởi lonelyboyscc202 (31 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Comparison bởi cuthimykim (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Opinion bởi cuthimykim (1 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Opinion bởi nhan209 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Other bởi ashleynguyen (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Opinion bởi trung6497 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 10 trong Trend (line) bởi hoangminh17ti (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 10 trong Trend (line) bởi lelanly2005dongkinh (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 4 Tháng 10 trong Other bởi Yumi (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 10 Tháng 8 trong Other bởi thảo orange (18 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7 trong Process bởi violavu (5 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 3 Tháng 7 trong Trend (line) bởi D.Luffy (147 điểm)
2 Góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 6 trong Opinion bởi tranphuonglinh (13 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 6 trong Trend (line) bởi tranphuonglinh (13 điểm)
0 Góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...