ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

40.9k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý được bỏ phiếu

1 góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi thuthu_107 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Trend (line) bởi trang2110 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Other bởi maihuongtb (13 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Other bởi Steve Carella (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Opinion bởi khanhhuyen0608 (9 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Process bởi khanhhuyen0608 (9 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 3 trong Trend (line) bởi phạm thị thu thảo (8 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 13 Tháng 3 trong Other bởi laminhtung97 (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 3 trong Other bởi Bông (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 3 trong Opinion bởi joy9911 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 3 trong Comparison bởi thaole181 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 25 Tháng 2 trong Trend (line) bởi Trang248 (16 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 2 trong Trend (line) bởi minh.nguyendinh1207 (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 16 Tháng 2 trong Opinion bởi rosi akira (28 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 2 trong Opinion bởi Henryle2903 (0 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 7 Tháng 2 trong Opinion bởi doanngoan (0 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 1 trong Trend (line) bởi hnnghia (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 1 trong Discussion bởi hnnghia (11 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 1 trong Other bởi rosi akira (28 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...