Các bài viết gần đây thiếu góp ý được bỏ phiếu - Chữa Writing miễn phí
ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

Các bài viết gần đây thiếu góp ý được bỏ phiếu

0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Other bởi thảo orange (18 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7 trong Process bởi violavu (5 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 7 trong Trend (line) bởi D.Luffy (132 điểm)
2 Góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 6 trong Opinion bởi tranphuonglinh (13 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 6 trong Trend (line) bởi tranphuonglinh (13 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 13 Tháng 5 trong Other bởi Ntg260503 (1 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 12 Tháng 5 trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi tranhoai25 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 5 trong Other bởi Kem Xù (0 điểm)
3 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 4 Tháng 5 trong Other bởi trangvungocyen1612 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 25 Tháng 4 trong Other bởi wwwnguyen (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 4 trong Other bởi ngtnsg1999 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 23 Tháng 4 trong Opinion bởi nguyenthuphuong (5 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 19 Tháng 4 trong Opinion bởi vtvktc32 (9 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4 trong Opinion bởi jolie1999jolie1999 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4 trong Discussion bởi binhnguyenOS (12 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4 trong Trend (line) bởi binhnguyenOS (12 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4 trong Opinion bởi binhnguyenOS (12 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 14 Tháng 4 trong advantages,disadvantages bởi Kate (0 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 4 trong Other bởi thutrang (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...