ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

31.9k thành viên

Tag phổ biến nhất

4 × topic   3 × ielts-writing-task-2-culture-society   3 × schoolchildren
4 × problem   3 × #ielts-taks1   3 × cycling
4 × year   3 × ielts-pie-chart   3 × single-line-graph
4 × negative   3 × linegraph   3 × dùm
4 × knowledge   3 × ielts-task-2-discussion   3 × diagrams
4 × culture   3 × bussinesses   3 × teenager
4 × history   3 × 2-solution-problems-discuss   3 × prison
4 × the   3 × taks   3 × dangers
3 × #comparative   3 × televison   3 × computers
3 × #ielts-task-1   3 × musiums   3 × gap

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...