ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

17k thành viên

Tag phổ biến nhất

5 × paragraph   5 × language   4 × animal
5 × transport   5 × believe   4 × task-chart-comparison
5 × food   5 × world   4 × sport
5 × academic   5 × career   4 × sửa
5 × historical   5 × do   4 × leisure
5 × giúp   5 × more   4 × topic
5 × solution   4 × ielts-writing-task1-linegraph   4 × problem
5 × change   4 × #ielts   4 × negative
5 × với   4 × discuss-essay   4 × knowledge
5 × both   4 × sửa-bài   4 × culture

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...