ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

31.9k thành viên

Tag phổ biến nhất

5 × advantages-outweigh-disadvantages   5 × với   4 × discuss-essay
5 × pie   5 × both   4 × sửa-bài
5 × crime-punishment   5 × language   4 × #studying-abroad
5 × reading   5 × believe   4 × animal
5 × transport   5 × world   4 × task-chart-comparison
5 × food   5 × career   4 × organisation
5 × academic   5 × do   4 × sport
5 × historical   4 × ielts-writing-task1-linegraph   4 × sửa
5 × solution   4 × #line-graph   4 × best
5 × change   4 × #ielts   4 × leisure

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...