ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

32.1k thành viên

writing - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 9, 2015 trong Trend (line) bởi Văn Phúc (4 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 10 Tháng 9, 2015 trong Other bởi wonkristen (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 8, 2015 trong Other bởi huyenmaithithanh (0 điểm)
2 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 8, 2015 trong Other bởi aggregatecrushing (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 6 Tháng 7, 2015 trong Other bởi Đỗ Thanh Phú (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 6, 2015 trong Trend (line) bởi hoanxyde (3 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 6, 2015 trong Discussion bởi nguyenkhaccuong (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...