ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,030 Bài viết

2,831 Góp ý

1,918 bình luận

12,920 thành viên

task2 - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
đã hỏi 19 Tháng 7, 2016 trong Opinion bởi Hồ Xuân Tường (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 9, 2015 trong Discussion bởi Nguyễn Bá Phong (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 27 Tháng 7, 2015 trong Opinion bởi phuongmai139 (7 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 6, 2015 trong Opinion bởi kimtruc (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...