ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41k thành viên

task-1 - Các bài viết được Tag gần đây

2 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 8, 2015 trong Comparison bởi Hà Việt Sơn (10 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 5 Tháng 7, 2015 trong Comparison bởi hond02 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 5 Tháng 7, 2015 trong Opinion bởi Melody Rivera (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 7, 2015 trong Trend (line) bởi Oanh Nguyễn Thị (5 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 6, 2015 trong Comparison bởi Ngọc Cầu (5 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 4, 2015 trong Trend (line) bởi hoanxyde (3 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 4, 2015 trong Maps bởi Hải Nam (2 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...