ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.5k thành viên

task-1 - Các bài viết được Tag gần đây

2 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 30 Tháng 3, 2017 trong Trend (line) bởi nevergiveup (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 2, 2017 trong Trend (line) bởi ngocle05022000 (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 2, 2017 trong Maps bởi Anh Phong (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 29 Tháng 12, 2016 trong Comparison bởi Đặng Việt Bách (0 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
2 Góp ý
3 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 8, 2016 trong Trend (line) bởi dohue (18 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...