ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,088 Bài viết

2,954 Góp ý

1,942 bình luận

13,172 thành viên

life - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 7, 2015 trong Other bởi Hạ Đan (7 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 20 Tháng 9, 2014 trong Opinion bởi tukitori.fukuto (26 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...