ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41k thành viên

ietls-task-1 - Các bài viết được Tag gần đây

2 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 29 Tháng 12, 2014 trong Process bởi judai_viet111 (7 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 12, 2014 trong Trend (line) bởi Linh Rốn (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 12, 2014 trong Trend (line) bởi trangphamm50 (63 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 12, 2014 trong Comparison bởi maitung2139 (6 điểm)
3 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 16 Tháng 8, 2014 trong Maps bởi congacon (18 điểm)
3 Góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 7, 2014 trong IELTS - Task 1 bởi oggy kat (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...