ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

32.2k thành viên

ietls-task-1 - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
đã hỏi 10 Tháng 6, 2016 trong Trend (line) bởi domdrake294 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 5, 2016 trong Maps bởi Bùi Thọ Anh (0 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 3, 2016 trong Trend (line) bởi Dang Manh Truong (10 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 2, 2016 trong Trend (line) bởi alejandro94 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 23 Tháng 2, 2016 trong Process bởi hoanxyde (3 điểm)
2 Góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...