ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

ielts-task-2 - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 20 Tháng 2, 2017 trong Discussion bởi ph0123 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 1, 2017 trong Opinion bởi truongdinhsytri (0 điểm)
3 Góp ý
đã hỏi 7 Tháng 12, 2016 trong advantages,disadvantages bởi Jenny Duyen (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 19 Tháng 8, 2016 trong Discussion bởi thucnguyen (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 8, 2016 trong Opinion bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 8, 2016 trong Opinion bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...