ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,030 Bài viết

2,831 Góp ý

1,918 bình luận

12,913 thành viên

ielts-task-2 - Các bài viết được Tag gần đây

3 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 7, 2016 trong Opinion bởi dohue (18 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 27 Tháng 7, 2016 trong Opinion bởi packmun (0 điểm)
5 Góp ý
4 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 7, 2016 trong Discussion bởi Đức (14 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 7, 2016 trong Opinion bởi Alice (26 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 4 Tháng 7, 2016 trong Opinion bởi Trung95 (9 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...