ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

22.3k thành viên

ielts-task-2 - Các bài viết được Tag gần đây

3 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 11, 2017 trong Discussion bởi tranphuonglinh (13 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 18 Tháng 11, 2017 trong Discussion bởi olaola (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 11, 2017 trong Discussion bởi Vannguyen123 (8 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 30 Tháng 9, 2017 trong Other bởi phuongpham (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 27 Tháng 9, 2017 trong Problem-Solution bởi pham hue (12 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...