ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.6k thành viên

ielts-task-2 - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 12, 2017 trong Problem-Solution bởi jerrysg (11 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 12, 2017 trong Opinion bởi anthoong (1 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 23 Tháng 12, 2017 trong Problem-Solution bởi anthoong (1 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 12, 2017 trong Opinion bởi Hien Chu (0 điểm)
3 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 11, 2017 trong Discussion bởi tranphuonglinh (13 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 18 Tháng 11, 2017 trong Discussion bởi olaola (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 11, 2017 trong Discussion bởi Vannguyen123 (8 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...