ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,031 Bài viết

2,833 Góp ý

1,919 bình luận

12,939 thành viên

ielts-task-2 - Các bài viết được Tag gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 20 Tháng 2 trong Discussion bởi ph0123 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 1 trong Opinion bởi truongdinhsytri (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...