ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

15.8k thành viên

ielts-task-2 - Các bài viết được Tag gần đây

2 Góp ý
đã hỏi 20 Tháng 8, 2014 trong Opinion bởi hazelnut (6 điểm)
4 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 7, 2014 trong IELTS - Task 2 bởi Linh SaMy (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...