ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

22.3k thành viên

ielts-task-2 - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
đã hỏi 19 Tháng 8, 2016 trong Discussion bởi thucnguyen (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 8, 2016 trong Opinion bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 8, 2016 trong Opinion bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 8, 2016 trong Problem-Solution bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 8, 2016 trong Opinion bởi dohue (18 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 5 Tháng 8, 2016 trong advantages,disadvantages bởi ailinh.28011 (0 điểm)
3 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 7, 2016 trong Opinion bởi dohue (18 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...