ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.4k thành viên

ielts-task-2-opinion - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
đã hỏi 19 Tháng 12, 2018 trong Opinion bởi baomap22000 (8 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 29 Tháng 11, 2018 trong Opinion bởi fallingstar3107 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 23 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi Linh Phan (4 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 6, 2016 trong Discussion bởi tanh2000 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 18 Tháng 3, 2016 trong Opinion bởi leha.anh (4 điểm)
3 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 12 Tháng 2, 2015 trong Opinion bởi Yen B (14 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 7 Tháng 1, 2015 trong Opinion bởi sandy (0 điểm)
1 góp ý

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...