ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

21.5k thành viên

ielts-task-2-opinion - Các bài viết được Tag gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 23 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi Linh Phan (4 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 6, 2016 trong Discussion bởi tanh2000 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 18 Tháng 3, 2016 trong Opinion bởi leha.anh (4 điểm)
3 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 12 Tháng 2, 2015 trong Opinion bởi Yen B (14 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 7 Tháng 1, 2015 trong Opinion bởi sandy (0 điểm)
1 góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...