ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

ielts-task-2-opinion - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
đã hỏi 19 Tháng 12, 2018 trong Opinion bởi baomap22000 (8 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 29 Tháng 11, 2018 trong Opinion bởi fallingstar3107 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 23 Tháng 6, 2016 trong Opinion bởi Linh Phan (4 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 6, 2016 trong Discussion bởi tanh2000 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 18 Tháng 3, 2016 trong Opinion bởi leha.anh (4 điểm)
3 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 12 Tháng 2, 2015 trong Opinion bởi Yen B (14 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 7 Tháng 1, 2015 trong Opinion bởi sandy (0 điểm)
1 góp ý

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...