ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.4k thành viên

ielts-task-1 - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
1 góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 18 Tháng 1, 2016 trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi April Nguyen (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 3 Tháng 1, 2016 trong Trend (line) bởi tommyvu93 (-3 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 11, 2015 trong Trend (line) bởi haicau97 (1 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 21 Tháng 6, 2015 trong Comparison bởi dinhankhanh (5 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...