ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

22.3k thành viên

ielts-task-1 - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
đã hỏi 18 Tháng 8, 2016 trong Comparison bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 8, 2016 trong Process bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 16 Tháng 8, 2016 trong Comparison bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 8, 2016 trong Trend (line) bởi dohue (18 điểm)
4 Góp ý
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 7, 2016 trong Comparison bởi Khánh Như (4 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...