ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.3k thành viên

happiness-discussion - Các bài viết được Tag gần đây

2 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 6, 2017 trong Other bởi amydo182 (4 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 5, 2015 trong Discussion bởi hyenafan (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...