ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

20.6k thành viên

education - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
đã hỏi 10 Tháng 9, 2015 trong Other bởi wonkristen (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 8, 2015 trong Discussion bởi HLH (24 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...