ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.3k thành viên

education - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 12, 2017 trong Opinion bởi JohnHenson (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 5, 2017 trong Opinion bởi lê anh tú (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 19 Tháng 8, 2016 trong Discussion bởi thucnguyen (0 điểm)
2 Góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...