ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.3k thành viên

discussion - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 1 trong Other bởi Đinh Thị Huyền My (23 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 11, 2017 trong Discussion bởi Vannguyen123 (8 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 31 Tháng 10, 2017 trong Discussion bởi abenoseimei93 (16 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 8, 2015 trong Discussion bởi HLH (24 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 27 Tháng 7, 2015 trong Opinion bởi phuongmai139 (7 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 7, 2015 trong Discussion bởi crazyDaisy (8 điểm)
1 góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...