ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,030 Bài viết

2,831 Góp ý

1,918 bình luận

12,913 thành viên

crime - Các bài viết được Tag gần đây

1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 7 trong Opinion bởi Heobeo (19 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 16 Tháng 7, 2016 trong Opinion bởi littlekid27 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 18 Tháng 1, 2016 trong Opinion bởi josh newman (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 7, 2015 trong Discussion bởi crazyDaisy (8 điểm)
3 Góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 25 Tháng 11, 2014 trong Opinion bởi machoamt (4 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...