ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

17k thành viên

community - Các bài viết được Tag gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Trend (line) bởi nhikd7d (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 5, 2016 trong Other bởi Ny Ny (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...