ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

chua-writing - Các bài viết được Tag gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 7 giờ cách đây trong Other bởi nhatnam4u (0 điểm)
2 Góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 11, 2018 trong Other bởi thuhuong.scorpio (0 điểm)
3 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 12, 2017 trong Other bởi phomaique71 (13 điểm)
3 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 12, 2017 trong Chữa Đề IELTS Hàng Tuần bởi phomaique71 (13 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 11, 2017 trong Other bởi frankovidaxt (88 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 4, 2017 trong Other bởi truongduc11898 (5 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 4, 2017 trong Other bởi truongduc11898 (5 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 1 Tháng 12, 2016 trong Advantages-Disadvantages bởi Kinh Nguyen (1 điểm)
2 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 11, 2016 trong Other bởi Quân Phạm (0 điểm)
5 Góp ý
đã hỏi 24 Tháng 8, 2016 trong Other bởi Shade (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 20 Tháng 8, 2016 trong Chữa Bài Thi Quốc Gia bởi boruto (0 điểm)
4 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 6, 2016 trong Other bởi Stephanie2412 (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 3, 2016 trong Trend (Line) bởi Dang Manh Truong (10 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...