ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

22.3k thành viên

chữa-writing-task2 - Các bài viết được Tag gần đây

2 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 3, 2016 trong Opinion bởi trangth_amelia (23 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 3, 2016 trong Opinion bởi trangth_amelia (23 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 2, 2016 trong Opinion bởi hoanxyde (3 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 10, 2015 trong Opinion bởi trung tuan 2015 (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...