ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,087 Bài viết

2,954 Góp ý

1,942 bình luận

13,167 thành viên

#ielts-taks1 - Các bài viết được Tag gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 7, 2017 trong Trend (line) bởi luanga159 (2 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 27 Tháng 6, 2017 trong Trend (line) bởi GIANGMAYRY (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...