ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,090 Bài viết

2,954 Góp ý

1,942 bình luận

13,196 thành viên

Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 21 giờ cách đây trong Comparison bởi thaisonjll (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Other bởi Cobala (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Other bởi auduong (20 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Opinion bởi LNGTVN2002 (27 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 1 trong Opinion bởi tobesaiki (11 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 8 Tháng 1 trong Other bởi phuonguyen14302 (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 1 trong Opinion bởi thủy trúc (20 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 1 trong Opinion bởi jerrysg (11 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
5 Góp ý
đã góp ý 4 Tháng 1 trong Other bởi phoenix.55 (7 điểm)
2 Góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...