ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.3k thành viên

Problem-Solution - Các bài viết và góp ý gần đây

2 Góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 19 Tháng 12, 2017 trong Problem-Solution bởi yvyngo (13 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 1 Tháng 12, 2017 trong Problem-Solution bởi Christine Ho (129 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 25 Tháng 7, 2017 trong Problem-Solution bởi Heobeo (19 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 13 Tháng 5, 2017 trong Problem-Solution bởi marioshop (69 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 27 Tháng 4, 2017 trong Problem-Solution bởi letsgetielts (4 điểm)
4 Góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...