ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

46k thành viên

Problem-Solution - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 3 trong Problem-Solution bởi Thao2019 (8 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 26 Tháng 3, 2018 trong Problem-Solution bởi Thaolai (7 điểm)
2 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 3, 2018 trong Problem-Solution bởi dinhthanh (13 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 3 Tháng 1, 2018 trong Problem-Solution bởi D.Luffy (299 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 19 Tháng 12, 2017 trong Problem-Solution bởi yvyngo (13 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 1 Tháng 12, 2017 trong Problem-Solution bởi Christine Ho (141 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 25 Tháng 7, 2017 trong Problem-Solution bởi Heobeo (19 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...