ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,030 Bài viết

2,831 Góp ý

1,918 bình luận

12,920 thành viên

Problem-Solution - Các bài viết và góp ý gần đây

2 Góp ý
đã góp ý 1 Tháng 12 trong Problem-Solution bởi Christine Ho (124 điểm)
2 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 6 trong Problem-Solution bởi phuocphan09 (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
4 Góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...