ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

Problem-Solution - Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 3 trong Problem-Solution bởi Thao2019 (8 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 26 Tháng 3, 2018 trong Problem-Solution bởi Thaolai (7 điểm)
2 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 3, 2018 trong Problem-Solution bởi dinhthanh (13 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 3 Tháng 1, 2018 trong Problem-Solution bởi D.Luffy (299 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 19 Tháng 12, 2017 trong Problem-Solution bởi yvyngo (13 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 1 Tháng 12, 2017 trong Problem-Solution bởi Christine Ho (141 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 25 Tháng 7, 2017 trong Problem-Solution bởi Heobeo (19 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...