ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.4k thành viên

Opinion - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Opinion bởi toantepyb (8 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Opinion bởi younggbear (16 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Opinion bởi Henryle2903 (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 27 Tháng 1 trong Opinion bởi tuananhnvh (228 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 17 Tháng 1 trong Opinion bởi tuananhnvh (228 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 16 Tháng 1 trong Opinion bởi tuananhnvh (228 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 1 trong Opinion bởi rosi akira (31 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 1 trong Opinion bởi tuananhnvh (228 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 19 Tháng 12, 2018 trong Opinion bởi baomap22000 (8 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 17 Tháng 12, 2018 trong Opinion bởi D.Luffy (299 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 2 Tháng 12, 2018 trong Opinion bởi duycute1999 (12 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...