ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2k bình luận

26.9k thành viên

Opinion - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Opinion bởi phuongphuong2909 (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 11 trong Opinion bởi cu thi tuyen (0 điểm)
1 góp ý
3 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 11 trong Opinion bởi Đùi Gà Luộc (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 11 trong Opinion bởi hungxd08 (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 30 Tháng 10 trong Opinion bởi D.Luffy (271 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 15 Tháng 10 trong Opinion bởi kieubinh (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 14 Tháng 10 trong Opinion bởi xuka576 (13 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 10 trong Opinion bởi cuthimykim (1 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 9 Tháng 7 trong Opinion bởi TrucNgoc (19 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...