ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

Opinion - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Opinion bởi vtvktc32 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Opinion bởi jolie1999jolie1999 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Opinion bởi binhnguyenOS (12 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 3 Tháng 4 trong Opinion bởi phuongvi2003 (21 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 27 Tháng 2 trong Opinion bởi Christine Ho (141 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 1 trong Opinion bởi tobesaiki (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 1 trong Opinion bởi thủy trúc (20 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 1 trong Opinion bởi jerrysg (11 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...