ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.7k thành viên

Opinion - Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Opinion bởi kieubinh (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 ngày cách đây trong Opinion bởi xuka576 (13 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 10 trong Opinion bởi cuthimykim (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 10 trong Opinion bởi cuthimykim (1 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 9 Tháng 7 trong Opinion bởi TrucNgoc (19 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 20 Tháng 6 trong Opinion bởi D.Luffy (160 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 3 Tháng 4 trong Opinion bởi phuongvi2003 (21 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 27 Tháng 2 trong Opinion bởi Christine Ho (141 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...