ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

Discussion - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 2 giờ cách đây trong Discussion bởi mehaembo1 (3 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 7 trong Discussion bởi Caly (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 7 trong Discussion bởi hplong93 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 6 trong Discussion bởi Nguyễn Thanh Tâm (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 1 Tháng 6 trong Discussion bởi Leon (6 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 13 Tháng 5 trong Discussion bởi frankovidaxt (88 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 16 Tháng 12, 2018 trong Discussion bởi Be2611 (7 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 30 Tháng 10, 2018 trong Discussion bởi lonelyboyscc202 (59 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...