ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

46k thành viên

Discussion - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 3 trong Discussion bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 1 trong Discussion bởi hnnghia (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 16 Tháng 12, 2018 trong Discussion bởi Be2611 (7 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 30 Tháng 10, 2018 trong Discussion bởi lonelyboyscc202 (59 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 18 Tháng 10, 2018 trong Discussion bởi ngannguyenftu1996 (14 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 24 Tháng 6, 2018 trong Discussion bởi lilyevans7401 (44 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 Tháng 4, 2018 trong Discussion bởi violavu (5 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 28 Tháng 2, 2018 trong Discussion bởi Roylux8760 (96 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...