ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,030 Bài viết

2,831 Góp ý

1,918 bình luận

12,920 thành viên

Discussion - Các bài viết và góp ý gần đây

2 Góp ý
3 Góp ý
đã góp ý 6 ngày cách đây trong Discussion bởi D.Luffy (39 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 22 Tháng 11 trong Discussion bởi LNGTVN2002 (29 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 30 Tháng 9 trong Discussion bởi tranthanh10080 (91 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 28 Tháng 9 trong Discussion bởi tranthanh10080 (91 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 20 Tháng 8 trong Discussion bởi Swift (15 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 7 Tháng 8 trong Discussion bởi Donmoyer (16 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 27 Tháng 4 trong Discussion bởi jshowart (443 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 27 Tháng 4 trong Discussion bởi jshowart (443 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...