ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.3k thành viên

Discussion - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 2 trong Discussion bởi tuanmtp2501 (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 31 Tháng 12, 2017 trong Discussion bởi Lê Hải Nam Anh (15 điểm)
2 Góp ý
3 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 22 Tháng 11, 2017 trong Discussion bởi LNGTVN2002 (27 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 30 Tháng 9, 2017 trong Discussion bởi tranthanh10080 (91 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 28 Tháng 9, 2017 trong Discussion bởi tranthanh10080 (91 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 20 Tháng 8, 2017 trong Discussion bởi Swift (15 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 7 Tháng 8, 2017 trong Discussion bởi Donmoyer (16 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...