ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

Discussion - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 1 Tháng 6 trong Discussion bởi Leon (6 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 13 Tháng 5 trong Discussion bởi frankovidaxt (87 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 5 trong Discussion bởi trangphamm50 (63 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 3 trong Discussion bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 16 Tháng 12, 2018 trong Discussion bởi Be2611 (7 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 30 Tháng 10, 2018 trong Discussion bởi lonelyboyscc202 (59 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 18 Tháng 10, 2018 trong Discussion bởi ngannguyenftu1996 (14 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...