ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2k bình luận

26.9k thành viên

Discussion - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 11 trong Discussion bởi ToilaHai123 (13 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 24 Tháng 6 trong Discussion bởi lilyevans7401 (44 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 28 Tháng 2 trong Discussion bởi Roylux8760 (96 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 31 Tháng 12, 2017 trong Discussion bởi Lê Hải Nam Anh (15 điểm)
2 Góp ý
3 Góp ý
đã góp ý 9 Tháng 12, 2017 trong Discussion bởi D.Luffy (271 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...