ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

22.5k thành viên

Trend (line) - Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 26 Tháng 10 trong Trend (line) bởi thao04031999 (11 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 4 Tháng 10 trong Trend (line) bởi lonelyboyscc202 (59 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4 trong Trend (line) bởi binhnguyenOS (12 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 10 Tháng 4 trong Trend (line) bởi binhnguyenOS (12 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 12, 2017 trong Trend (line) bởi D.Luffy (222 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 4 Tháng 12, 2017 trong Trend (line) bởi anhngoc2611 (5 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 2 Tháng 12, 2017 trong Trend (line) bởi Chi Joyce (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 11, 2017 trong Trend (line) bởi doanquoctai612 (45 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...