ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

31.6k thành viên

Trend (line) - Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Trend (line) bởi rosi akira (25 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Trend (line) bởi tuananhnvh (43 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 23 Tháng 12, 2018 trong Trend (line) bởi hanbee (4 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 30 Tháng 11, 2018 trong Trend (line) bởi Choco (0 điểm)
2 Góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 22 Tháng 11, 2018 trong Trend (line) bởi Hoàng Gia (71 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 26 Tháng 10, 2018 trong Trend (line) bởi Lethixuantrinh (13 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 10 Tháng 10, 2018 trong Trend (line) bởi D.Luffy (299 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 4 Tháng 10, 2018 trong Trend (line) bởi lonelyboyscc202 (59 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 4, 2018 trong Trend (line) bởi thaomet2k1 (14 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 10 Tháng 4, 2018 trong Trend (line) bởi binhnguyenOS (12 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...