ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

Process - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 5 trong Process bởi trangphamm50 (64 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 3 trong Process bởi khanhhuyen0608 (6 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7, 2018 trong Process bởi violavu (5 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 4, 2018 trong Process bởi violavu (5 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 9 Tháng 6, 2017 trong Process bởi jshowart (444 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 8, 2016 trong Process bởi Phạm Hồng Linh (12 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 7, 2016 trong Process bởi Smile (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 9 Tháng 8, 2015 trong Process bởi lê thị thanh (7 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 1 Tháng 6, 2015 trong Process bởi Nguyễn Mạnh Tiến (21 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 2 Tháng 1, 2015 trong Process bởi trunghq (344 điểm)
1 góp ý
1 góp ý

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...