ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

22.5k thành viên

Process - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7 trong Process bởi violavu (5 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 4 trong Process bởi violavu (5 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 9 Tháng 6, 2017 trong Process bởi jshowart (443 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 8, 2016 trong Process bởi Phạm Hồng Linh (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 7, 2016 trong Process bởi Smile (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 9 Tháng 8, 2015 trong Process bởi lê thị thanh (7 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 7, 2015 trong Process bởi Linh Yiuu (6 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 1 Tháng 6, 2015 trong Process bởi Nguyễn Mạnh Tiến (21 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 2 Tháng 1, 2015 trong Process bởi trunghq (344 điểm)
1 góp ý
1 góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...