ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,030 Bài viết

2,831 Góp ý

1,918 bình luận

12,919 thành viên

Maps - Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 14 Tháng 11 trong Maps bởi Christine Ho (124 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 11 trong Maps bởi idlajzay (12 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 16 Tháng 6 trong Maps bởi ks.nguyenhoanglong (55 điểm)
2 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 8, 2016 trong Maps bởi Nhật Hùng (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 5, 2016 trong Maps bởi Lặng Thầm (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 5, 2016 trong Maps bởi Bùi Thọ Anh (0 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 7 Tháng 9, 2015 trong Maps bởi Ha Anne (78 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 4, 2015 trong Maps bởi Hải Nam (2 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 4, 2015 trong Maps bởi Dat Doan (18 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 4, 2015 trong Maps bởi Dat Doan (18 điểm)
3 Góp ý
đã góp ý 28 Tháng 12, 2014 trong Maps bởi judai_viet111 (7 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 19 Tháng 8, 2014 trong Maps bởi hazelnut (6 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...