ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

Comparison - Các bài viết và góp ý gần đây

2 Góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Comparison bởi khang123hn002 (25 điểm)
3 Góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 6 trong Comparison bởi khang123hn002 (25 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 17 Tháng 12, 2018 trong Comparison bởi phuonghien13 (7 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 12, 2018 trong Comparison bởi Hoàng Gia (71 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 21 Tháng 6, 2018 trong Comparison bởi TrucNgoc (16 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 20 Tháng 4, 2018 trong Comparison bởi vtvktc32 (9 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 6 Tháng 4, 2018 trong Comparison bởi Roylux8760 (96 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 12, 2017 trong Comparison bởi D.Luffy (299 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 24 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi Christine Ho (141 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...