ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,030 Bài viết

2,831 Góp ý

1,918 bình luận

12,920 thành viên

Comparison - Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 12 trong Comparison bởi D.Luffy (39 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 21 Tháng 11 trong Comparison bởi tranphuonglinh (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 11 trong Comparison bởi Christine Ho (124 điểm)
1 góp ý
3 Góp ý
đã góp ý 17 Tháng 10 trong Comparison bởi marioshop (64 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 10 trong Comparison bởi HTD (35 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 7 trong Comparison bởi thanhmainguyen (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 27 Tháng 6 trong Comparison bởi Phạm Như Phương (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 25 Tháng 6 trong Comparison bởi thungale119 (19 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
1 góp ý
1 góp ý
2 Góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 6 Tháng 5 trong Comparison bởi Mynghi2017st (15 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 18 Tháng 8, 2016 trong Comparison bởi dohue (18 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 5 Tháng 8, 2016 trong Comparison bởi maihuyhung (217 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...