ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

Comparison - Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
đã góp ý 14 Tháng 7 trong Comparison bởi Im17s (4 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 16 Tháng 6 trong Comparison bởi khang123hn002 (25 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 6 trong Comparison bởi Kimkim (103 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 6 trong Comparison bởi khang123hn002 (25 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 17 Tháng 12, 2018 trong Comparison bởi phuonghien13 (7 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 12, 2018 trong Comparison bởi Hoàng Gia (71 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 21 Tháng 6, 2018 trong Comparison bởi TrucNgoc (16 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 20 Tháng 4, 2018 trong Comparison bởi vtvktc32 (9 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 6 Tháng 4, 2018 trong Comparison bởi Roylux8760 (96 điểm)
1 góp ý

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...