ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.3k thành viên

Comparison - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Comparison bởi minhphuong (9 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 23 Tháng 12, 2017 trong Comparison bởi anthoong (1 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 12, 2017 trong Comparison bởi D.Luffy (85 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 24 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi Christine Ho (129 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 21 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi tranphuonglinh (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi Christine Ho (129 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 28 Tháng 10, 2017 trong Comparison bởi huongmyy (4 điểm)
3 Góp ý
đã góp ý 17 Tháng 10, 2017 trong Comparison bởi marioshop (69 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 10, 2017 trong Comparison bởi HTD (35 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 Tháng 7, 2017 trong Comparison bởi thanhmainguyen (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 27 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi Phạm Như Phương (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 10 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi jshowart (443 điểm)
2 Góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 6 Tháng 5, 2017 trong Comparison bởi Mynghi2017st (15 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...