ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2k bình luận

26.9k thành viên

Comparison - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Comparison bởi boqn54321 (4 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 12 trong Comparison bởi Hoàng Gia (71 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 20 Tháng 4 trong Comparison bởi vtvktc32 (9 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 6 Tháng 4 trong Comparison bởi Roylux8760 (96 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 12, 2017 trong Comparison bởi D.Luffy (271 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 24 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi Christine Ho (141 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 21 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi tranphuonglinh (13 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi Christine Ho (141 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 28 Tháng 10, 2017 trong Comparison bởi huongmyy (4 điểm)
3 Góp ý
đã góp ý 17 Tháng 10, 2017 trong Comparison bởi marioshop (70 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 10, 2017 trong Comparison bởi HTD (35 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 10 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi jshowart (444 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...