ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.6k thành viên

TOEFL - Hoạt động

1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong TOEFL bởi DMy1324 (11 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 1 Tháng 5, 2017 trong TOEFL bởi jshowart (443 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 23 Tháng 4, 2017 trong TOEFL bởi jshowart (443 điểm)
2 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 6 Tháng 6, 2016 trong TOEFL bởi bababa1108 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 9, 2015 trong TOEFL bởi skokila05 (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 9 Tháng 7, 2015 trong TOEFL bởi Nguyentran0801 (28 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...