ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.8k thành viên

Other - Hoạt động

2 Góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Other bởi maianhtoi0-5 (13 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 4 ngày cách đây trong Other bởi maianhtoi0-5 (13 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 4 ngày cách đây trong Other bởi maianhtoi0-5 (13 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 10 trong Other bởi yenpham98 (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 3 Tháng 7 trong Other bởi TrucNgoc (19 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 13 Tháng 5 trong Other bởi Maris (12 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 20 Tháng 4 trong Other bởi vtvktc32 (9 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...