ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

Other - Hoạt động

0 Góp ý
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Other bởi Anhluong (5 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 4 trong Other bởi thutrang (0 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 26 Tháng 3 trong Other bởi dinhthanh (13 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 22 Tháng 3 trong Other bởi lyhoanglan (23 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 22 Tháng 3 trong Other bởi lyhoanglan (23 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 8 Tháng 1 trong Other bởi phuonguyen14302 (11 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
5 Góp ý
đã góp ý 4 Tháng 1 trong Other bởi phoenix.55 (7 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...