ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.6k thành viên

Problem-Solution - Hoạt động

1 góp ý
sửa nội dung 28 Tháng 3 trong Problem-Solution bởi dinhthanh (13 điểm)
0 Góp ý
sửa nội dung 27 Tháng 3 trong Problem-Solution bởi dinhthanh (13 điểm)
2 Góp ý
2 Góp ý
Góp ý đã sửa 19 Tháng 12, 2017 trong Problem-Solution bởi yvyngo (13 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 1 Tháng 12, 2017 trong Problem-Solution bởi Christine Ho (141 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...