ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.3k thành viên

Opinion - Hoạt động

1 góp ý
đã comment 2 ngày cách đây trong Opinion bởi kieubinh (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Opinion bởi xuka576 (12 điểm)
1 góp ý
đã comment 6 ngày cách đây trong Opinion bởi nhan209 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Opinion bởi cuthimykim (1 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 10 trong Opinion bởi trung6497 (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 9 Tháng 7 trong Opinion bởi TrucNgoc (19 điểm)
1 góp ý
Góp ý đã sửa 25 Tháng 6 trong Opinion bởi chauha2010 (12 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...