ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,088 Bài viết

2,954 Góp ý

1,942 bình luận

13,172 thành viên

Opinion - Hoạt động

1 góp ý
đã góp ý 2 ngày cách đây trong Opinion bởi LNGTVN2002 (27 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 1 trong Opinion bởi tobesaiki (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 8 Tháng 1 trong Opinion bởi thủy trúc (20 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...