Opinion - Hoạt động - Chữa Writing miễn phí
ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

Opinion - Hoạt động

1 góp ý
đã góp ý 9 Tháng 7 trong Opinion bởi TrucNgoc (25 điểm)
1 góp ý
Góp ý đã sửa 25 Tháng 6 trong Opinion bởi chauha2010 (12 điểm)
2 Góp ý
đã comment 20 Tháng 6 trong Opinion bởi tranphuonglinh (13 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4 trong Opinion bởi binhnguyenOS (12 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...