ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

Discussion - Hoạt động

0 Góp ý
đã hỏi 23 giờ cách đây trong Discussion bởi binhnguyenOS (12 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 28 Tháng 2 trong Discussion bởi Roylux8760 (88 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã comment 31 Tháng 12, 2017 trong Discussion bởi Trịnh Công Bắc (90 điểm)
2 Góp ý
3 Góp ý
1 góp ý
Comment đã được sửa 25 Tháng 11, 2017 trong Discussion bởi LNGTVN2002 (27 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...