ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.6k thành viên

Discussion - Hoạt động

2 Góp ý
đã comment 2 ngày cách đây trong Discussion bởi lonelyboyscc202 (31 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 24 Tháng 6 trong Discussion bởi lilyevans7401 (44 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 28 Tháng 2 trong Discussion bởi Roylux8760 (96 điểm)
1 góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...