ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

IELTS - Task 2 - Hoạt động

0 Góp ý
đã hỏi 23 Tháng 4 trong Opinion bởi nguyenthuphuong (5 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 4 trong Opinion bởi vtvktc32 (9 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4 trong Opinion bởi jolie1999jolie1999 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4 trong Discussion bởi binhnguyenOS (12 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 4 trong Opinion bởi binhnguyenOS (12 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...