ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

31.6k thành viên

IELTS - Task 2 - Hoạt động

1 góp ý
đã góp ý 9 giờ cách đây trong Opinion bởi tuananhnvh (43 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong advantages,disadvantages bởi rosi akira (25 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 4 ngày cách đây trong Opinion bởi rosi akira (25 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Opinion bởi tuananhnvh (43 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...