ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.7k thành viên

IELTS - Task 2 - Hoạt động

1 góp ý
2 Góp ý
đã comment 2 ngày cách đây trong Discussion bởi lonelyboyscc202 (31 điểm)
1 góp ý
đã comment 4 ngày cách đây trong Opinion bởi kieubinh (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Opinion bởi xuka576 (13 điểm)
1 góp ý
đã comment 11 Tháng 10 trong Opinion bởi nhan209 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 10 trong Opinion bởi cuthimykim (1 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...