ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

Comparison - Hoạt động

2 Góp ý
đã góp ý 6 Tháng 4 trong Comparison bởi Roylux8760 (88 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 4 trong Comparison bởi namgiang08804 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 2 trong Comparison bởi thaothao99 (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 23 Tháng 12, 2017 trong Comparison bởi anthoong (1 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã comment 6 Tháng 12, 2017 trong Comparison bởi Nguyễn Thu Trà (48 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 24 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi Christine Ho (141 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 21 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi tranphuonglinh (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi Christine Ho (141 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 28 Tháng 10, 2017 trong Comparison bởi huongmyy (4 điểm)
3 Góp ý
đã góp ý 17 Tháng 10, 2017 trong Comparison bởi marioshop (69 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 10, 2017 trong Comparison bởi HTD (35 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...