ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.6k thành viên

IELTS - Task 1 - Hoạt động

0 Góp ý
đã hỏi 1 giờ cách đây trong Trend (line) bởi nhikd7d (0 điểm)
1 góp ý
đã comment 12 Tháng 10 trong Trend (line) bởi lonelyboyscc202 (31 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 10 trong Trend (line) bởi lelanly2005dongkinh (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7 trong Process bởi violavu (5 điểm)
1 góp ý
1 góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...