ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.7k thành viên

Chữa bài Thi Quốc Gia - Hoạt động

1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi DMy1324 (11 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi naianh0809 (0 điểm)
0 Góp ý
Peer Pressure [đã đóng]
đã đóng 12 Tháng 12, 2017 trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi auduong (26 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
2 Góp ý
1 góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...