ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.7k thành viên

Hoạt động gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 2 giờ cách đây trong Trend (line) bởi nhikd7d (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 2 ngày cách đây trong Other bởi maianhtoi0-5 (13 điểm)
2 Góp ý
đã comment 2 ngày cách đây trong Discussion bởi lonelyboyscc202 (31 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong TOEFL bởi DMy1324 (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi DMy1324 (11 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Other bởi maianhtoi0-5 (13 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...