ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

50.5k thành viên

Hoạt động gần đây

1 góp ý
đã góp ý 10 giờ cách đây trong Opinion bởi Acielhuhu_64 (4 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 21 giờ cách đây trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi opaki123 (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 2 ngày cách đây trong Problem-Solution bởi singasong (27 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Opinion bởi frankovidaxt (67 điểm)
2 Góp ý
đã comment 4 ngày cách đây trong Opinion bởi bemohoibithudi (0 điểm)
2 Góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong advantages,disadvantages bởi frankovidaxt (67 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Other bởi frankovidaxt (67 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Discussion bởi frankovidaxt (67 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...