ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.4k thành viên

Hoạt động gần đây

0 Góp ý
0 Góp ý
1 góp ý
đã comment 3 ngày cách đây trong Opinion bởi rosi akira (31 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Trend (line) bởi minh.nguyendinh1207 (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Opinion bởi toantepyb (8 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Opinion bởi Henryle2903 (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...