ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

1.9k bình luận

13.3k thành viên

Hoạt động gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Comparison bởi minhphuong (9 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 13 Tháng 2 trong Discussion bởi tuanmtp2501 (0 điểm)
0 Góp ý
sửa nội dung 18 Tháng 1 trong Other bởi Cobala (0 điểm)
1 góp ý

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...