ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

Hoạt động gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 19 giờ cách đây trong Opinion bởi vtvktc32 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Opinion bởi jolie1999jolie1999 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Discussion bởi binhnguyenOS (12 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Trend (line) bởi binhnguyenOS (12 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Opinion bởi binhnguyenOS (12 điểm)
2 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Other bởi Anhluong (5 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 5 ngày cách đây trong advantages,disadvantages bởi Kate (0 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 4 trong Other bởi thutrang (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...