ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

Hoạt động gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 2 giờ cách đây trong Discussion bởi mehaembo1 (3 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 giờ cách đây trong Opinion bởi Trần Chí Tuấn (8 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 1 ngày cách đây trong Other bởi vulong79 (13 điểm)
3 Góp ý
Comment đã hiện lại 1 ngày cách đây trong Opinion bởi Tr.g (71 điểm)
1 góp ý
Góp ý đã hiện lại 2 ngày cách đây trong Problem-Solution bởi Tr.g (71 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã comment 4 ngày cách đây trong Opinion bởi Duong Duc Minh (2 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 5 ngày cách đây trong Problem-Solution bởi Tr.g (71 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...