ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,030 Bài viết

2,831 Góp ý

1,918 bình luận

12,920 thành viên

Hoạt động gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Opinion bởi auduong (2 điểm)
0 Góp ý
đã đóng 2 ngày cách đây trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi auduong (2 điểm)
1 góp ý
2 Góp ý
2 Góp ý
đã góp ý 3 ngày cách đây trong Opinion bởi haanhdo28122002 (15 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã comment 4 ngày cách đây trong Other bởi honghanhth (15 điểm)
3 Góp ý
đã góp ý 6 ngày cách đây trong Discussion bởi D.Luffy (39 điểm)
1 góp ý
sửa nội dung 7 Tháng 12 trong Other bởi myphung (0 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...