Hoạt động gần đây - Chữa Writing miễn phí
ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

Hoạt động gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Other bởi thảo orange (18 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 7 trong Process bởi violavu (5 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 9 Tháng 7 trong Opinion bởi TrucNgoc (25 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 3 Tháng 7 trong Other bởi TrucNgoc (25 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 3 Tháng 7 trong Trend (line) bởi D.Luffy (132 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...