ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.8k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

83.6k thành viên

Fashion trends are difficult to follow. Some people think that they primarily exist just to sell clothes so we should not follow them. To what extent do you agree with this opinion?

Many believe that trying to catch up with fashion trends is not necessary. From my point of view, I totally agree with the above statement.

There are several reasons why it is not necessary for ordinary people to keep trendy all the time. First and foremost, this could take them plenty of time and money. Costly clothes made by well-known brands which are very fashionable now could become outdated in no time as fashion trends changes continuously. Thus, those who want to look like fashionistas may squander hours and thousands USD just to update their wardrobes on a daily basis.

Additionally, many fashion trends originate from outfit of celebrities which they dress up when performing on the stage or attending special events, so these clothes usually not only look bizarre but also may be inappropriate for activities in the hectic daily lives. As this contradicts with the fundamental function of clothing-to make wearers feel as much as comfortable as possible, the masses should not stick to them.

Above all, individuals should put on what they like instead of up-to-date ones. As clothes speak for the owner’s specialities, people should choose clothing which represents who they are, since nothing makes a person feel better than being himself. Thus, there is no need for anyone to dress up like an idol just to look modern.

To put it in a nutshell, I pen down saying that it is not wise for normal residents to follow fashion trends purely to look cool rather than wearing what they feel enjoyable.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (206 điểm)

Nếu bạn có thắc mắc nào, có thể để lại comment ở link dưới nhé 

https://ieltsplanet.info/forums/topic/bai-ielts-task-2-fashion/#post-268183


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...