ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.5k thành viên

There are various arguements both for and against the statement that students should take responsibilities for the fee of their own university education.

On the one hand, it is believed that students will study harder and pay more attentions for studying if they have to pay their own fees. Also, goverment 's budget is limited. If goverment continue sponsoring fee for students, there will be not enough money for others nation 's aspects such as medical or infrastructure.

On the other hand, there are some obvious disagreements with the statement. Firstly, students from poor families would be unable to go to university. Also, they might be discouraged from choosing high-priced majors like science, medical, that could lead to bad results. Many talented students will be unable to serve their country because of the shortage of money.

In summary, it is claimed by many experts that the best solution for these problems is schoolarship. If students gain good achievements, goverment should sponsor for their study money.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

There are various arguements both for and against the statement that students should take responsibilities for the fees of their own university education.

On the one hand, it is believed that students will study harder and pay more attentions to their studies if they have to pay their own fees. Also, goverment's budget is limited. If goverment continue sponsoring fee for students, there will be not enough money for other nation's aspects such as health service ( or use medicineor infrastructure.

On the other hand, there are some obvious disagreements with the statement. Firstly, students from poor families would be unable to go to university. Also, they might be discouraged from choosing high-priced majors like science, medicine, that could lead to bad results. Many talented students will be unable to serve their countries because of the shortage of money.

In summary, it is claimed by many experts that the best solution for these problems is schoolarship. If students gain good achievements, goverment should sponsor for their university tuitions.

.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (35 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...